PRIMARIA COMUNEI DOCLIN

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Doclin şi Primarul comunei Doclin sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Doclin.

Raporturile dintre Consiliul Local Doclin şi Consiliul Judeţean Caraş - Severin se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar: Oană Dănuţ
Viceprimar: Oancea Corina - Loredana
Secretar: Chivu Ovidiu - GeorgeOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Doclin beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:

Compartiment financiar contabil:
- Hartmann Hildegard – consilier superior
- Radici Marian – consilier asistent
- Oană Margareta – inspector principal

Compartiment Registrul Agricol şi Asistenţă socială:
- Ploştinaru Elena - Camelia – consilier asistent

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
- Penelea Maricel – consilier

Serviciul de Pază:
- Marcu Ioan – paznic

Serviciul Extrabugetar Agricultură:
- Radici Octavian – şofer

Serviciul Centrul de Informare Turistică:
- Mezeniuc Corina - Lăcrimioara – inspector de specialitate
- Pohanciu Lavinia - Florentina – inspector de specialitate

Programe si Strategii


In prezent, principala ocupatie a locuitorilor din Comuna Doclin este agricultura, care constituie baza existentei majoritatii, constand din cultivarea plantelor cerealiere si viticultura cu preponderenta in satul Tirol.

O alta preocupare a locuitorilor comunei este cresterea animalelor, precum: bovine, ovine,porcine, cabaline, pasari de curte, iepuri de casa.

Avand in vedere relatiile bune de colaborare cu oficialitati din Tirolul austriac cu care este infratit satul Tirol al comunei Doclin, care impreuna cu conducerea primariei au studiat posibilitatea intemeierii infiintarii si dotarii de austrieci a unei fabrici de prelucrare a laptelui, provenit din surplusurile gospodariilor Datorita resurselor de care dispune localitatea prezinta potential de afaceri, unde investitorii ar putea desfasura activitati in domeniul agricol, infiintarea de ferme zootehnice de prelucrare a produselor animaliere si a legumelor.

De asemenea,se pot dezvolta mai mult decat exista acctivitatile de productie si servicii,agroturism pe teritoriul comunei Doclin,isi desfasoara activitatea o serie de personae juridice cu sediul social in comuna, dar si firme care au deschis puncta de lucru in comuna si atrag forta de munca locala.

Rapoarte si studii