HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL


HCL Nr. 3/29.01.2016 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Doclin pe anul 2016.