COMPARTIMENT STARE CIVILA

Atributii:

1. procedează la întocmirea actelor de naştere;

2. procedează la întocmirea actelor de căsătorie ;

3. procedează la întocmirea actelor de deces ;

4. transmite la sfârşitul fiecărei luni situaţiile statistice la Direcţia judeţeană de statistică, şi la S.P.C.L.P. Bocşa;

5. întocmeşte referatele şi dispoziţiile privind rectificarea actelor de stare civilă;

6. păstrează şi ţine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul I şi II, după caz, a lucrărilor de stare civilă ce le aparţin şi a certificatelor de stare civilă;

7. se îngrijeşte de copierea registrelor de stare civila pierdute ori distruse parţial sau total, după exemplarul existent;

8. efectuează menţiuni în registrele de stare civilă;

9. eliberează extrase pentru uzul organelor de stat privind înregistrările din registrele de stare civilă la cererea organelor stabilite de lege;

10. sesizează organele de politie şi participă la verificările ce se fac în cazul dispariţiei certificatelor de stare civilă în alb;

11. se îngrijeşte de tipărirea imprimatelor şi formularelor auxiliare folosite în domeniul stării civile;

12. atribuie codurile numerice personale;

13. întocmeşte rapoarte, informări, situaţii statistice privind activitatea de stare civilă;

14. ţine evidenţa privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

15. primeşte şi soluţionează cererile privind dobândirea sau schimbarea numelui pe cale administrativă;

16. primeşte şi transmite , iar după aprobare întocmeşte acte de stare civilă prin transcriere;

17. eliberează la cerere certificate de naştere, căsătorie sau deces conform legii;